Koiran sisäloiset

Suomessa merkittävimmät koiran sisäloiset ovat suolinkaiset ja hakamadot, jotka kuuluvat sukkulamatoihin1. Lisäksi esiintyy Giardia-alkueläintä2 ja yksittäistapauksissa heisimatoja1.

Tutkimusten mukaan Suomessa merkittävimmät koiran sisäloiset ovat suolinkaiset ja hakamadot, jotka kuuluvat sukkulamatoihin. Lisäksi esiintyy myös Giardia-alkueläintä ja yksittäistapauksissa heisimatoja. Tyypillisiä suolinkaistartunnan oireita pennuilla ovat laihtuminen, huono kasvu, vatsanalueen turvotus, huonokuntoinen karvapeite ja toistuva oksentelu ja/tai ripuli. Loismatoja saatetaan nähdä oksennuksissa tai ulosteissa. Aikuisilla koirilla tartunnat ovat usein oireettomia. Giardia-tartunta on myös aikuisilla koirilla yleensä oireeton. Pennuilla saattaa esiintyä äkillistä ja pitkittyvää ripulia. Voimakkaassa tartunnassa eläin voi laihtua ja kärsiä nestehukasta. Heisimadot ovat Suomessa koirilla hyvin harvinaisia. Tartunta liittyy yleensä loisrakkuloilla saastuneen raa’an lihan tai kalan syöntiin. Todettuun heisimatotartuntaan suositellaan pratsikvantelia sisältävää sisäloislääkettä.

Mistä koira voi saada sisäloistartunnan?

Koiran elinympäristö sekä ruokinta vaikuttavat suolistoloisten esiintymiseen. Jos koiralla on mahdollisuus syödä raatoja, saaliseläimiä, teurasjätteitä tai sille annetaan kypsentämätöntä lihaa tai kalaa, tartunnan riski kasvaa ja mahdollisten loislajien kirjo laajenee. Esimerkiksi leveä heisimato eli lapamato saattaa tarttua raakaa makeanveden kalaa syöviin koiriin. Giardia-alkueläin tarttuu ulosteen saastuttaman veden tai ravinnon kulkeutuessa suuhun. Syntymätön pentukaan ei ole sisäloisilta turvassa. Koiranpennut saavat suolinkaistartunnan usein jo emoltaan joko istukan läpi tai maidon välityksellä.

Lähteet
1 Vierimaa J & Pullola T. Koirien suolistoloisten esiintyvyys ja antiparasitaaristen lääkeaineiden käyttö: koirilla Suomessa. Syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto. Helsinki 2004.

2 Rimhanen-Finne R. Cryptosporidium and Giardia: detection in environmental and faecal samples. Väitö:skirja. Helsingin yliopisto. Helsinki 2006.

suolinkainen muna

Toukka munankuoren sisällä


Koiran suolinkaisia

Koiran suolinkaisia oksennuksessa