Axilurilla voidaan ennaltaehkäistä pentujen suolinkais- ja hakamatotartuntoja

Koiranartun tullessa tiineeksi sen kudoksissa olevat suolinkaisen ja hakamadon toukat lähtevät liikkeelle n. 40 - 42 päivän kuluttua tiineyden alkamisesta ja tartuttavat syntymättömät pennut istukan kautta. Tartunta voi siirtyä pentuihin myös emon maidon välityksellä. Vastasyntyneiden pentujen suolinkais- ja hakamatotartuntoja voidaan ennaltaehkäistä antamalla nartulle Axilur-lääkitys.

Säännöllisesti lääkityn nartun sisäloishäätö

Pennusta saakka säännöllisesti lääkitylle nartulle Axilurin annostelu voidaan suorittaa seuraavasti: 40. tiineyspäivänä yksi kolmen päivän hoito päiväannoksella 50 mg painokiloa kohden. Kolmen päivän hoito toistetaan samalla annoksella sekä nartulle että pennuille 3 viikkoa ja 6 viikkoa synnytyksen jälkeen. Tabletin voi murskata ja liettää veteen, jolloin se on helppo antaa pennuille esim. ruiskulla suuhun suupielestä varovasti annostelemalla.

Ongelmatapaukset

Ongelmatapauksissa, esimerkiksi kenneleissä, joissa syntyneillä pennuilla on todettu aiemmin paljon suolinkaisia, suositellaan tiine narttu lääkittäväksi päivittäin annoksella 50 mg painokiloa kohden aloittaen tiineyden 40. päivästä ja lopettaen kaksi viikkoa synnytyksen jälkeen.